Prelegenci

 

 

 

Andrzej Krzyżanek

 

Od kilkunastu lat zajmuje się zagadnieniami bezpieczeństwa teleinformatycznego, technicznego, obiektowego jak również zagadnieniami ochrony danych osobowych oraz informacji niejawnych. Posiada obszerną wiedzę i bogate doświadczenie praktyczne w tej dziedzinie. Zdobył je w ramach działalności zawodowej, zarówno po stronie dostawców jak i odbiorców systemów oraz usług teleinformatycznych. Zajmował kierownicze stanowiska w firmach dostarczających rozwiązania techniczne i usługi doradcze w zakresie bezpieczeństwa (ComputerLand, ISM EuroCenter, SeKons) wspierając klientów w tworzeniu strategii i polityk bezpieczeństwa oraz wdrażając procedury i systemy bezpieczeństwa. Z kolei będąc po stronie odbiorców, pełniąc funkcję członka zarządu jednego z banków komercyjnych dbał o bezpieczeństwo zasobów teleinformatycznych baku. Piastując funkcję wiceprezesa zarządu spółki PGE Systemy współtworzył strategię bezpieczeństwa IT i koordynował jej wdrażanie w największej grupie kapitałowej rynku energetycznego w kraju. Obecnie pełni funkcję Chief Security Officer w spółce Aplikacje Krytyczne, gdzie odpowiada za wszelkie aspekty bezpieczeństwa, w szczególności cyberbezpieczeństwo, bezpieczeństwo danych osobowych czy też informację niejawną. Absolwent Instytutu Informatyki, Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej.

 


 

Maciej Czajkowski

 

Maciej zajmuje się tematami związanymi ze stronami internetowymi już od ponad 10 lat. Najpierw prowadził firmę zajmującą się tworzeniem stron www dla klientów. Następnie przeszedł do korporacji i tam pracował jako programista. W 2011 roku założył WebWave, czyli aplikacje, która bez konieczności ręcznego pisania kodu umożliwia tworzenie responsywnych stron internetowych o dowolnej szacie graficznej. W WebWave powstało już ponad 60 000 stron internetowych i codziennie powstaje kilkaset kolejnych.

Prywatnie były szermierz, a obecnie zapalony żeglarz i podróżnik.

Na konferencji poprowadzi wykład "Bezpieczeństwo stron internetowych".

 

 


 

Sebastian Krystyniecki

 

Absolwent Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej. Ukończył również studia podyplomowe „Inżynieria oprogramowania” na Wydziale EAIE krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej. Od ponad 15 lat zajmuje się tematyką wdrożeń, projektowania i administracji systemami bezpieczeństwa, a także integracji rozwiązań komercyjnych oraz open source. Zawodowo interesuje się również zagadnieniami testów penetracyjnych i audytu teleinformatycznego oraz szkoleniami dotyczącymi tematyki bezpieczeństwa sieci. Posiada szereg certyfikatów branżowych. Wolne chwile poświęca na uprawianie jeździectwa i literaturę. Doświadczenie zawodowe zdobywał w firmach: Gridwise Tech, Veracomp oraz Compendium, gdzie pracował jako trener i szkoleniowiec. W Fortinet od 2010 roku.

 

 


 

 

dr Zbigniew Jakubowski

 

Od 2004 pracuje w Compendium CE jako wykładowca i „content developer”. Posiada autoryzację trenerską czołowych firm, których technologie i produkty wykorzystywane są między innymi w zakresie bezpieczeństwa informacji, takich jak Alvarion, CWNP, Check Point, Proxim, Extreme Networks i wielu innych. Współpracuje z producentami przy tworzeniu nowych kursów. Główne kierunki zainteresowań to technologie sieciowe, szeroko pojęte bezpieczeństwo informacji oraz sieci i technologie radiowe. Nie prowadzi żadnego bloga, nie udziela się w żadnym serwisie społecznościowym z wyjątkiem LinkedIn. Przed podjęciem współpracy z Compendium pracował w wielu firmach branży IT, zarówno w kraju, jak i za granicą. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii. Doktorat z fizyki cząstek elementarnych DESY Hamburg/Instytut Fizyki Jądrowej w Krakowie. Jest również autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych.

 

 


 

 

Zuzanna Polak

 

Absolwentka psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Od 2010 roku związana z realizacją projektu Safer Internet oraz innych projektów edukacyjnych w NASK. Obecnie jest specjalistą w Dziale Rozwoju Polityk i Standardów w NC Cyber NASK. Wcześniej pracowała w Zespole Reagowania na Treści Nielegalne – Dyżurnet.pl. Zaangażowana w działalność edukacyjno-popularyzatorską w zakresie bezpieczeństwa w internecie oraz zwalczania treści nielegalnych. W latach 2012-2014 była skarbnikiem zarządu stowarzyszenia INHOPE, zrzeszającego punkty kontaktowe ds. zwalczania nielegalnych treści (hotline) w ponad 40 krajach.

 

 


 

 

Przemysław Jaroszewski

 

Kierownik Zespołu CERT Polska, działającego w Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej. Z wykształcenia programista i psycholog społeczny. Kilkunastoletnie doświadczenie w bezpieczeństwie teleinformatycznym, a w swojej karierze zaangażowany w wiele krajowych i międzynarodowych projektów związanych ze współpracą zespołów reagujących oraz wymianą danych. Współautor materiałów szkoleniowych oraz trener w programach dla zespołów reagujących, m.in. TRANSITS oraz ENISA CERT Exercises.

Aktywny w wielu międzynarodowych grupach operacyjnych, takich jak FIRST, TERENA TF-CSIRT, FI-ISAC czy Antipishing Working Group. W latach 2008-2013 członek Komitetu Sterującego TERENA TF-CSIRT. Bierze aktywny udział w pracach NASK i Ministerstwa Cyfryzacji na rzecz budowy Systemu Ochrony Cyberprzestrzeni RP, w tym Narodowego Centrum Cyberbezpieczeństwa.

 

 


 

 

Piotr Januszewicz

 

Dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa w Ministerstwie Cyfryzacji, absolwent Politechniki Warszawskiej Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych oraz studiów podyplomowych w Wojskowej Akademii Technicznej na Wydziale Cybernetyki, rzeczoznawca zabezpieczeń technicznych ochrony osób i mienia, manager systemów bezpieczeństwa informacji oraz audytor wiodący i wewnętrzny SZBI wg 27000.

 

 


 

 

Piotr Welenc

 

Ekspert ds. GDPR w nFlo Sp. z o.o., Dyrektor GRC w Wolters Kluwer SA., audytor wewnętrzny, w latach 2009-2012 audytor wewnętrzny Politechniki Warszawskiej i Wicedyrektor departamentu Audytu Wewnętrznego ZUS. Przez 9 lat był pracownikiem NBP, w tym 7 lat w Departamencie Audytu Wewnętrznego oraz 2 lata w Zespole ds. zarządzania strategicznego. Jest współautorem strategii zarządzania Narodowym Bankiem Polskim. Od 2003 roku jest systematycznie prelegentem dla pracowników UKNF w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym, Basel II, audytu informatycznego, bezpieczeństwa i ciągłości działania. Wykonywał audyty dla Europejskiego Banku Centralnego jako członek zespołu audytorów informatycznych Europejskiego Systemu Banków Centralnych. Współpracownik Fundacji Rektorów Polskich w obszarze benchmarkingu szkół wyższych. Członek Komitetu Technicznego KT306 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Ekspert w zakresie zarządzania ryzykiem, analizy procesowej, corporate & IT govenance, compliance, Sarbaness-Oxley Act 2002 (SOX). Doradca spółek giełdowych w zakresie GRC. Ekspert ds. zarządzania ryzykiem w PKF Polska S.A. Członek Zarządu ISACA Katowice. Członek Komisji ds. Compliance w Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej. Przewodniczący Rady Nadzorczej HFT Brokers S.A., Członek Rady Naukowej czasopisma „compliance” Instytutu Compliance przy Uniwersytecie Viadrina, Frankfurt/O. Współautor w Wolters Kluwer S.A. systemów IT do obsługi procesów GRC w sektorze medycznym oraz oprogramowania wspierającego dostosowanie spółek giełdowych do MAR. Autor ponad 30 publikacji naukowych i prasowych dot. zagadnień audytu, ryzyka, governance.

 

 

 

E-mail

cyberbezpieczny@marr.pl

Zadzwoń:

+48 12 617 66 82

Imię Nazwisko *
Stanowisko *
E-mail *
Telefon *
Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych emailem:
*Wyrażam zgodę na powyżej podany adres
Akceptacja warunków i regulaminu:
*Zapoznałem się i akceptuję warunki regulaminu
WYŚLIJ
WYŚLIJ
Formularz wysłany
Wypełnij wszystkie pola i zgody. 

Formularz zgłoszeniowy do udziału w konferencji: